01 / 14
Kotelnaya

Kotelnaya
Public space

Location: Moscow, Hlebozavod #9
Year: 2023
Area: 375 sq.m.
Photo: Dmitrii Tsyrenshchikov